تبلیغات
تدریس خصوصی زبان انگلیسی - باز هم ضرب المثل

باز هم ضرب المثل

Easy come, easy go باد آورده را باد میبرد

 

بیخبری خوش خبری ست No news is good news

 

Third time lucky تا سه نشه بازی نشه

 

Be the thin end of the wedge تخم مرغ دزد شتر دزد میشود

 

Tit for tat اون در این به

 

Every cloud has a silver lining است در نا امیدی بسی امید

 

A liar ought to have a good memory دروغگو کم حافظه است

 

Outstay one's welcome انداختن کنگر خوردن و لنگر

 

Curiosity killed the cat فضول را بردند جهنم

 

The biter bit دست بالای دست بسیار است

 

Nothing ventured, nothing gained نابرده رنج گنج میسر نمیشود

 

Business is business   حساب حساب است کاکا برادر

 

Practice makes perfect است کار نیکو کردن از پر کردن

 

The cat dreams of mice شتر در خواب بیند پنبه دانه

 

(Tell) a cock and bull story قصه حسین کرد شبستری گفتن

 

Smell fishy کاسه ای زیر نیم کاسه است

 

A big head has a big ache هر که بامش بیش برفش بیشتر

 

Go with the ride هم رنگ جماعت شدن

 

East, West, home’s best هیچ کجا خانه خود آدم نمیشود

 

Tells tales کردن یک کلاغ چهل کلاغ

 

Hit the jackpot شدن یک شب پول دار

 

Keep up with the joneses چشم و هم چشمی کردن

 

Knock sth down چوب حراج به چیزی زدن

 

The miles of God grind slowly (but they grind exceeding small) چوب خدا صدا ندارد

 

Put a spoke in sb’s wheel چوب لای چرخ کسی گذاشتن

 

Cry wolf چوپان دروغگو

 

What’s cooking?  است چه کاسه ای زیر نیم کاسه

 

Account for حساب پس دادن[ سه شنبه 25 شهریور 1393 ] [ 11:15 ب.ظ ] [ شهریار قربانی ]