تبلیغات
تدریس خصوصی زبان انگلیسی - نحوه تلفظ پایانه ed

نحوه تلفظ پایانه ed

تلفظ پایانه‌های و ed

پایانه‌ها (یا پسوندهای) s و ed دو تا از متداول‌ترین پایانه‌ها (endings) در زبان انگلیسی هستند. قواعد تلفظ آنها تغییر ناپذیر است و برای انواع مختلف کلمات یکسان است.

 

کاربرد پایانه s

پایانه s چهار کاربرد مختلف دارد:

 

کاربردها

تلفظ
صدای /S-/صدای /Z-/صدای /IZ-/

اسامی جمع

act » acts

day » daysvoice » voices

حالت ملکی

Mark » Mark'sAnn » Ann'sJames » James's
افعال سوم شخص مفرد

like » likes

lead » leadsteach » teaches
حالت مخفف
 is و has
it is » it's

she is » she's

---

 

نحوه تلفظ پایانه s

1- در کلماتی که به یکی از صداهای //، //، //، //، // و // ختم می‌شوند، پایانه s صدای /IZ-/ می‌دهد:

refuses, passes, judges, watches, garages, wishes.

2- پس از حروف صدادار و نیز کلماتی که به یکی از صداهای //، //، //، //، //، //، //، //، // و // ختم می‌شوند، پایانه s صدای /z-/ می‌دهد:

boys, lies, ways, pubs, words, pigs, loves, bathes, rooms, turns, things, walls, cars.

3- پس از حروف بی‌صدای //، //، //، // و // پایانه s صدای /s-/ می‌دهد:

cups, cats, walks, laughs, tenths.

 

کاربرد پایانه ed

 

پایانه ed برای ساختن زمان گذشته ساده و نیز قسمت سوم افعال با قاعده به کار می‌رود:

 

کاربرد

تلفظ
صدای /Id-/صدای /d-/صدای /t-/

حالتهای گذشته افعال

need » needed

want » wanted

fill » filled

need » needed

work » worked

help » helped

 

نحوه تلفظ پایانه ed

1- پس از یک // یا //، پایانه ed صدای /Id-/ می‌دهد:

landed, started, visited, demanded

2- پس از حروف صدادار و نیز حروف بی‌صدای //، //، //، //، //، //، //، //، //، //، // و //،  پایانه ed صدای /d-/ می‌دهد:

tied, paid, robbed, lived, used, judged, seemed, turned, cared, failed.

3- پس از بقیه حروف بی‌صدا، یعنی //، //، //، //، //، // و // پایانه edصدای /t-/ می‌دهد:

developed, looked, laughed, berthed, missed, wished, watched.[ شنبه 15 شهریور 1393 ] [ 09:26 ب.ظ ] [ شهریار قربانی ]