تبلیغات
تدریس خصوصی زبان انگلیسی - ده تكنیك مهم در مورد آزمون بین المللی آیلتس IELTS

ده تكنیك مهم در مورد آزمون بین المللی آیلتس IELTS

1. یك دقیقه طلایی شروع آزمون

· هنگامی كه سوالات بخش Listening‌ در اختیار شما قرار می گیرد، حدود یك دقیقه یك مثال برای شما از بلندگو

پخش می شود تا با نحوه پاسخ دادن به سوالات این بخش بیشتر آشنا شوید، در این مدت زمان تا آنجا كه می توانید

سوالات را  جلوتر بخوانید و با موضوعSection‌ های مختلف آزمون Listening ‌و اینكه چه مواردی مورد سوال است آشنا

شوید. این پیش آمادگی می تواند تا 1نمره باعث افزایش نمره شما باشد. چون در حقیقت یكی از  علت های اصلی

از دست دادن پاسخ ها، معمولا آماده نبودن برای دریافت آنهاست.

 

2. دقیقا بدانید كه چه نوع اطلاعاتی را باید پاسخ بدهید:

· مهمتر از گوش كردن یا خواندن برای یافتن جواب، ‌درك دقیق سوال است، ‌همیشه به سوال خوب دقت كنید و نوع

پاسخ را تشخیص دهید.

· آیا پاسخ یك شماره خواهد بود؟ یك اسم خواهد بود؟ نام یك مكان خواهد بود؟

· از لحاظ گرامری پاسخ به چه گروهی تعلق می گیرد؟ آیا من به دنبال فاعل هستم؟ ایا من به دنبال یك صفت

هستم؟

· این پیش بینی نوع پاسخ، به شما كمك می كند كه تنها به شكار جواب بشینید، و به راحتی كلماتی را كه نمی

توانند جواب باشند،  فیلتر كنید.

  

3. از كلمات سوال بعنوان مترادف های جواب در متن استفاده كنید و نسبت به آن ها حساس باشید

· در بسیاری از مواقع سوال به شكل مفهومی هم معنی عبارتی است كه می شنوید یا می خوانید

· بعنوان مثال می شنوید كه People who are living nearby‌ و می خوانید Neighbors، اگر دقت كنید این دو هم

معنی هستند.

· ‌، به معنی كلمات حساس باشید به عنوان مثال اگر می شنوید Neighborhood بدانید كه مترادف

آن Environment‌ است، نه Neighborچون Neighborhood‌ به معنی محیط همسایگی است، نه شخص همسایه.

4. به تفاوت Not given‌ و دو گزینه False‌ و True‌ حساس باشید.

از اشتباهات بارز داوطلبان در آزمون Reading‌ نحوه مواجه شدن آنها با  سوالات گروه True-False-‌Not given است.

برای حل مشكل كمبود وقت باید به تكنیك های پاسخگویی سریع و دقیق Reading‌ مجهز باشید و اما برای تشخیص

گزینه درست در مورد True-False-‌Not given به توضیحات زیر دقت كنید: 

قاضی برای حكم اعدام هرگز دلایل لازم را با كافی اشتباه نمی كند! ( به مفهوم و محدوده قدرت كلمات حساس

باشید، فرض كنید در حال تنظیم یك قرار داد هستید، حتی به یك and‌ یا Or ساده نیز دقت كنید)

· هرگاه دلیل كافی برای اثبات چیزی وجود داشت،‌آن گزاره True است.

· هرگاه دلیل كافی برای رد كردن چیزی وجود داشت، آن گزاره False‌ است.

· ولی هرگاه اصلا دلیلی وجود نداشت یا دلیلی وجود داشت ولی كافی برای اثبات نبود، آن گزینه Not given است.

· به مثال زیر كه یك سوال واقعی آزمون بخش Reading General است توجه كنید:

· This Shirt comes in many different colors

· یعنی این پیرهن در رنگهای متنوع تولید می شود

· حال شما قاضی هستید وسوال این است كه :

· The shirt comes in yellow

· پاسخ درست به نظر شما چیست؟

· همانطور كه یك قاضی عادلانه قضاوت می كند، این موضوع كه این پیراهن در رنگهای متنوع تولید می شود لزوما به

این معنی نیست كه حتما در رنگ زرد هم تولید می شود، بنابراین گزینه Not given‌ صحیح است.

 

5. پیشینی كنید كه چه پاسخی خواهید شنید و به ماجرای داستان نیز توجه كنید.

· مثلا اگر موضوع یك آزمایش تجربی برای كودكان است كه با پرواز آشنا شوند و شما به انتظار نوشتن نام لوازم مورد

نیاز هستید؛  آیا چیزی كه می شنوید Pepper‌ است یا Paper‌ ؟پس حتی اگر به طور واضح هم Pepper‌ بشنوید،

فرض خواهید كرد كه اشتباه شنیده اید و آن را تصحیح خواهید كرد و Paper‌ خواهید نوشت. چون مسلما كاغذ خیلی

احتمال بیشتری دارد كه پاسخ درست باشد تا فلفل. ( فكر كنید و در مورد صحت آنچه شنیدید قضاوت كنید.)

 

6. لغت های ناآشنا را با توجه به موضوع داستان معنی كنید.

· به مجموع داستان نیز توجه كنید، بجای اینكه تنها به لغت و پاسخ حساس باشید،‌سعی كنید كه دید كلی نسبت به

داستان را در نظر بگیرید،‌ موضوع اصلی داستان كلید حدس زدن بسیاری از لغت هایی است كه معنی آن را نمی

دانید،‌این تكنیك هم در Listening‌ و هم در Reading ‌ به شما كمك می كند كه معنی كلماتی را درست نشنیده اید یا

نمی شناسید به شكل تقریبی حدس بزنید.

مثال Listening:

· This Baby Cot is better, because it has a larger space for your child to sleep

· حال اگر معنی كلمه Cot را نمی دانید، مضطرب نشوید، به آنچه شنیدید فكر كنید،‌ به راحتی حدس خواهید زد

كه Cot مكانی برای خوابیدن كودكان است ... یعنی همان تخت بچه ها كه معمولا حفاظ دارد.

 

7. بدانید كه سوال بعدی چیست كه جا نمانید و همانطور كه گوش می كنید منتظر پاسخ سوال بعدی نیز باشید.

· خیلی مهم است كه همواره سوال بعدی را نیز زیر نظر داشته باشید، این امر باعث آرامش شما خواهد شد كه

سوال بعدی را از دست نداده اید، این تكنیك هم در Listening‌ و هم در Reading‌ حیاتی است، بنابراین توصیه می

شود كه همیشه دو سوال دو سوال در حافظه خودتان نگه دارید و به جستجو یا انتظار جواب باشید.

 

8. مراقب باشید  امكان تغییر عقیده گوینده یا نویسنده زیاد است

· معمولا از Section2‌ به بعد، چه در آزمون Listening‌ و چه در آزمون Reading امكان تغییر نظر وجود دارد، باید صبور

باشید و مطلب را تا آخر بشنوید یا بخوانید  و سپس پاسخ نهایی را كه به نظر شما درست است یادداشت كنید، مباد

كه از هیجان پیدا كردن جواب باقی مكالمه را گوش نكنید و فقط شروع به نوشتن كنید یا از خواندن باقی متن صرف

نظر كنید.

 

9. سوالهای كه پشت سر هم آمده را شناسایی كنید و آماده خلاصه نویسی یا نگه داری در ذهن باشید.

· یكی از علت های اصلی جاماندن در آزمون Listening‌، غفلت در مورد سوالاتی است كه درست پشت سر هم عنوان

می شوند،‌این سوالات این اشتباه را تقویت می كنند كه در هیجان نوشتن پاسخ اولین سوال، تمركز برای شنیدن

پاسخ سوال بعدی را از دست بدهید، توصیه می شود كه در آغاز آزمون سوالات بخش Listening را كه در یك سطر و

بدون فاصله قرارداده شدند با یك نگاه سریع شناسایی كنید.

 

10. در تست های چند گزینه ای فقط سوال ها را بخوانید.

· جوابهای طولانی را فقط اگر وقت شد نگاه كنید،‌پاسخ هر سوال را به شكل خلاصه یادداشت كنید و در 10 دقیقه

پایان تست جوابهای یاد داشت شده را با گزینه ها تطبیق داده و انتخاب كنید. چون وقت برای خواندن و یادداشت

كردن كافی نخواهد بود.

· سوالات چند گزینه ای كه پاسخ گزینه های آنها كوتاه است را می توانید سریع بخوانید، ولی وقتی پاسخ ها  یك خط

طولانی است، خواندن تمامی پاسخ ها غیر ممكن است، پاسخ ها مهم نیستند، مهم درك شما از سوال است.

· اگر سوال ها را ا دقت بخوانید، و آنچه به عنوان پاسخ تشخیص می دهید را به طور خلاصه در كنار سوال به زبان

انگلیسی یا فارسی با یك یا دو كلمه یادداشت كنید،‌در 10 دقیقه پایانی بخش Listening وقت کافی خواهید داشت

تا آنچه نوشته اید را با پاسخ های چند گزینه مطابقت داده كرده و بهترین پاسخ را انتخاب نمایید، این حرفه ای ترین

روش پاسخ به چند گزیبنه ای هاست، كه البته داوطلبانی كه استرس زیاد دارند از انجام آن می پرهیزند، زیرا بر این

باورند كه ممكن است قدرت تطبیق پاسخ خودشان را با پاسخ های اصلی نداشته باشند، شاید همین نگرانی و

استرس باشد كه این گروه از داوطلبان همیشه نمره ای پایین تر از شایستگیشان اخذ می كنند.
[ دوشنبه 27 مرداد 1393 ] [ 11:24 ق.ظ ] [ شهریار قربانی ]